ทัวร์นาเมนต์: Megabet Turnover!

รายละเอียด:
– เทิร์นโอเวอร์ 15,000 รับเลย สูงสุด 100 บาท
– ทิร์นโอเวอร์ 50,000 รับเลย สูงสุด 200 บาท
– เทิร์นโอเวอร์ 100,000 รับเลย สูงสุด 500 บาท
– เทิร์นโอเวอร์ 500,000 รับเลย สูงสุด 1,000 บาท
– เทิร์นโอเวอร์ 1,000,000 รับเลย สูงสุด 1,500 บาท

เว็บที่ร่วมทัวร์นาเมนต์นี้:
สล็อต , คาสิโน , กีฬา
ช่วงเวลาทัวร์นาเมนต์:
ทุกวันที่ 8 – 14 ของทุกเดือน

ประกาศรางวัล:
ทุกวันที่ 15 ของทุกเดือน

เงื่อนไขเเละข้อกำหนดทัวร์นาเมนต์:

1. สมาชิก Megabet ทุกท่านสามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ได้ด้วยตัวเอง
2. ยอดสะสมเทิร์นจะนับจากยอดเดิมพันตามจริงเท่านั้น ไม่นับยอดที่ไม่ได้มาจากการเดิมพัน
3. ผู้ได้รับรางวัลต้องรับรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการประกาศสิ้นสุดทัวร์นาเมนต์ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกได้ทำการสละสิทธิ์
4. สมาชิกที่ได้รับรางวัล สามารถถอนเงินได้ทันที
5. กรณีตรวจสอบพบการทุจริต หรือ การได้มาซึ่งเทิร์นโอเวอร์ผิดปกติ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมนี้และอายัดยอดเงินในบัญชีทันที
6. ทัวร์นาเมนต์ของ Megabet จำกัดสำหรับ 1 บุคคล,ชื่อ-สกุล,ที่อยู่,อีเมล์,เบอร์โทรศัพท์,บัญชีธนาคาร,IP แอดเดรสเดียวเท่านั้น
7. Megabet ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของ Megabet ถือเป็นที่สิ้นสุด

ทัวร์นาเมนต์: Megabet Top 100!

รายละเอียด:
– เทิร์นโอเวอร์ 15,000 รับเลย สูงสุด 100 บาท
– ทิร์นโอเวอร์ 50,000 รับเลย สูงสุด 200 บาท
– เทิร์นโอเวอร์ 100,000 รับเลย สูงสุด 500 บาท
– เทิร์นโอเวอร์ 500,000 รับเลย สูงสุด 1,000 บาท
– เทิร์นโอเวอร์ 1,000,000 รับเลย สูงสุด 1,500 บาท

เว็บที่ร่วมทัวร์นาเมนต์นี้:
สล็อต , คาสิโน , กีฬา
ช่วงเวลาทัวร์นาเมนต์:
ทุกวันที่ 6 – 22 ของทุกเดือน

ประกาศรางวัล:
ทุกวันที่ 23 ของทุกเดือน

เงื่อนไขเเละข้อกำหนดทัวร์นาเมนต์:

1. สมาชิก Megabet ทุกท่านสามารถเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ได้ด้วยตัวเอง
2. ยอดสะสมเทิร์นจะนับจากยอดเดิมพันตามจริงเท่านั้น ไม่นับยอดที่ไม่ได้มาจากการเดิมพัน
3. ผู้ได้รับรางวัลต้องรับรางวัลภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการประกาศสิ้นสุดทัวร์นาเมนต์ มิเช่นนั้นจะถือว่าสมาชิกได้ทำการสละสิทธิ์
4. สมาชิกที่ได้รับรางวัล สามารถถอนเงินได้ทันที
5. กรณีตรวจสอบพบการทุจริต หรือ การได้มาซึ่งเทิร์นโอเวอร์ผิดปกติ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเข้าร่วมกิจกรรมนี้และอายัดยอดเงินในบัญชีทันที
6. ทัวร์นาเมนต์ของ Megabet จำกัดสำหรับ 1 บุคคล,ชื่อ-สกุล,ที่อยู่,อีเมล์,เบอร์โทรศัพท์,บัญชีธนาคาร,IP แอดเดรสเดียวเท่านั้น
7. Megabet ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิกโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
8. การตัดสินของ Megabet ถือเป็นที่สิ้นสุด